Tanda-tanda Kematian Bagi Ummat IslamTanda-tanda Kematian Bagi Ummat Islam [ www.BlogApaAja.com ]

PERHATIKAN dan RENUNGKAN.. Apa yang andaPIKIRKAN??....Bagaimana kalau yang di TANDU itu adalah ANDA..?? Suka ataw tidakSUKA anda akan mengalaminya sekali dalam seumur hidup ANDA. Ini yang disebutdengan MATI.. Awal dari kehidupan yang SESUNGGUHNYA..!!!!

Tanda-tanda kematian menurut ulama adalahbenar dan nyata, hanya amalan dan ketakwaan kita saja yang akan dapatmembedakan kepekaan kita kepada tanda-tanda ini. Rasulullah SAW diriwayatkan,masih mampu memperlihat dan menceritakan kepada keluarga dan sahabat secaralangsung akan kesukaran menghadapi sakaratul maut dari awal hingga akhir hayatBaginda.

Imam Ghazali rahimahullah diriwayatkanmemperolehi tanda-tanda ini sehingga beliau mampu mempersiapkan dirinya untukmenghadapi sakaratulmaut secara sendirian. Beliau menyediakan dirinya dengansegala persiapan termasuk mandinya, wuduk serta kafannya, hanya ketika sampaibahagian tubuh dan kepala saja beliau telah memanggil abangnya yaitu Imam AhmadIbnu Hambal untuk menyambung tugas tersebut. Beliau wafat ketika Imam Ahmadbersedia untuk mengkafankan bahagian mukanya.

Adapun riwayat-riwayat ini memperlihatkankepada kita sesungguhnya Allah SWT tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya.Tanda-tanda yang diberikan adalah untuk menjadikan kita umat Islam supaya dapatbertobat dan selalu siap dalam perjalanan menghadap Allah SWT.

Walau bagaimanapun, semua tanda-tanda ini akanberlaku kepada orang-orang Islam saja, sedangkan orang-orang kafir yaitu orangyang menyekutukan Allah, nyawa mereka ini akan dicabut tanpa peringatan sesuaidengan kekufuran mereka kepada Allah SWT.

Adapun tanda-tanda ini terdiri beberapakeadaan :

100 Hari SebelumHari KematianIni adalah tanda pertama dari Allah SWT kepadahambanya dan hanya akan disadari oleh mereka-mereka yg dikehendakinya. Walaubagaimanapun semua orang Islam akan mendapat tanda ini, hanya apakah merekasadar atau tidak saja. Tanda ini akan berlaku lazimnya setelah waktu Asar.Seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan mengalamigetaran, seakan-akan menggigil.

Contohnya seperti daging sapi/kambing yangbaru disembelih, dimana jika diperhatikan dengan teliti kita akan mendapatidaging tersebut seakan-akan bergetar. Tanda ini rasanya nikmat, dan bagi merekayang sadar dan berdetak di hatinya bahwa mungkin ini adalah tanda kematian makagetaran ini akan berhenti dan hilang setelah sadar akan kehadiran tanda ini.

Bagi mereka yang tidak diberi kesadaran ataumereka yang hanyut dengan kenikmatan tanpa memikirkan soal kematian , tanda iniakan lenyap begitu saja tanpa ada manfaat. Bagi yang sadar dengan kehadirantanda ini maka ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan masa yang adauntuk mempersiapkan diri dengan amalan dan urusan yang akan dibawa atauditinggalkan sesudah mati.

40 Hari SebelumHari KematianTanda ini juga akan terjadi sesudah waktuAsar. Bagian pusat kita akan berdenyut-denyut. Pada ketika ini daun yangtertulis nama kita akan gugur dari pohon yang letaknya di atas Arash Allah swt.Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaannyake atas kita antaranya adalah ia akan mulai mengikuti kita sepanjang waktu.

Akan terjadi malaikat maut ini akanmemperlihatkan wajahnya sekilas dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih iniakan merasakan seakan-akan bingung seketika. Adapun malaikat maut ini wujudnyacuma seorang tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan denganjumlah nyawa yang akan dicabutnya.

7 Hari SebelumHari KematianAdapun tanda ini akan diberikan hanya kepadamereka yang diuji dengan musibah sakit di mana orang sakit yang tidak makansecara tiba- tiba dia berselera untuk makan.

3 Hari SebelumHari KematianPada masa ini akan terasa denyutan di bahagiantengah dahi kita yaitu diantara dahi kanan dan kiri. Jika tanda ini dapatdiketahui/ dipahami maka berpuasalah kita setelah itu supaya perut kita tidakmengandungi banyak najis dan ini akan memudahkan urusan orang yang akanmemandikan kita nanti.

Ketika ini juga mata hitam kita tidak akanbersinar lagi dan bagi orang yang sakit hidungnya akan perlahan-lahan turun,dan ini dapat diketahui jika kita melihatnya dari bahagian sisi. Telinganyaakan layu dimana bahagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam.Telapak kakinya yang terlunjur akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukarditegakkan.

1 Hari SebelumHari KematianAkan berlaku sesudah waktu Asar di mana kitaakan merasakan satu denyutan di sebelah belakang yaitu di bahagian ubun-ubun dimana ini menandakan kita tidak akan sempat untuk menemui waktu Asar keesokanharinya.

Tanda akhirAkan berlaku keadaan di mana kita akanmerasakan satu keadaan dingin di bahagian pusat dan akan turun ke pinggang danseterusnya akan naik ke bahagian halkum. Ketika ini hendaklah kita terusmengucap kalimah syahadah dan berdiam diri dan menantikan kedatanganmalaikatmaut untuk menjemput kita kembali kepada Allah SWT yang telah menghidupkankita dan sekarang akan mematikan pula.


Follow On Twitter